– Jednorazowy sprzęt do przygotowywania i podawania leków cytostatycznych
– Jednorazowa dzież ochronna dla personelu pracowni cytostatycznej
Infuzory

– Cewniki diagnostyczne
– Przetworniki ciśnienia
– Linie manometryczne

– Zabezpieczanie wkłuć centralnych i obwodowych
– Opatrunki piankowe

– Prosimy o kontakt bezpośredni

– Zestawy opatrunkowe piankowe
– Zestawy opatrunkowe piankowe zawierające srebro
– Zestawy opatrunkowe na powłoki brzuszne
– Kanistry do aparatów NPWT
– Urządzenia do terapii NPWT

sloganfront3